Automaty ważąco-etykietujące

TYP GLM-E 20/30 GLM-E 40 GLM-E 50/70
Wydajność [opak/min.] 25-35 do 50 50-70
Terminal wbudowany wbudowany zewnętrzny
Moc [kW] 1,3-3,3 1,3-3,3 1,3-3,3
Czas trwania cyklu [s] 20-40 20-40 20-40